Uppdaterad 2023-04-22 / SP

Hcpfrågor; revidering och registrering

Har din spelstandard kraftigt försämrats? Har du tagit Grönt kort och vill få din första hcp registrerad? Behöver du hjälp när dina registreringar strular? Här hittar du också Handicapregler 2020. Läs mer i bifogade dokument eller kontakta klubbens hcpkommitté.

Hcpkommittén (HK) består av

* klubbens ordförande – Matts Spångberg,
* klubbens sekreterare – Jan-Erik Peterson – som också är HK sekreterare,
* ansvarig för verksamhetsområde tävling (VoT) – Bennie Nilsson.

Har du frågor om din hcp, kontakta HK sekreterare

Telefon 070-355 87 22 eller e-post – klicka här

Ladda ner