Uppdaterad 2023-03-27 / SP

Golfklubben ansvarar enbart för den idrottsliga och sociala verksamheten som normalt bedrivs i en golfklubb och som redovisas under rubrikerna Klubbverksamhet respektive Tävlingsverksamhet.

Viksbergs Mark AB äger anläggningen.

GolfStar ansvarar för driften, vilket innebär inte enbart skötsel av banan utan också ansvar för bokning, medlemsregister, reception och shop, restaurang och kafé, drivingrange, pro och företagsgolf. 

Läs mer under respektive underrubrik.