Uppdaterad 2022-06-20 / SP

Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet genomförs dels som ett öppet mästerskap, dels som ett mästerskap i åldersklasser. För att en klass ska kunna räknas som mästerskap krävs minst 2 startande (SoT 8.4.2).

Båda mästerskapen genomförs 2022 samordnat lördagen 20 augusti med finalspel för öppna klasserna söndagen 21 augusti.

Öppna klasserna spelas enligt följande:             

LördagSöndag
 Klass Hål / Tee  Hål / Tee
 D 18 / Röd 18 / Blå 
 H 18 / Gul  18 / Vit 
  • Spelformen är slaggolf lördag och slagtävling söndag,
  • Ingen anmälningsavgift,
  • Efter 18 hål på lördagen bjuds på förtäring samt 
  • På söndagen genomförs prisutdelning klassvis.

Anledningen till att det är slaggolf lördag och slagtävling söndag är att du som spelar öppna klasserna samtidigt kan delta i mästerskapet för åldersklasser. Du måste dock anmäla dig också till KM åldersklasser för att delta i det mästerskapet. 
Det är således möjligt att bli klubbmästare både i öppna klassen och i din åldersklass.

 Åldersklasser spelas enligt följande;

  • Alla klasser spelar 18 hål; damer från röd och herrar från gul tee,
  • Spelformen är slaggolf (max antal slag per hål är hålets par + 5 slag),
  • Ingen anmälningsavgift,
  • Efter genomförd tävling bjuds på förtäring samt
  • Genomförs prisutdelning klassvis.

KM i putting är ett inofficiellt mästerskap och genomförs lördagen 13 augusti. 
Resultat i bifogad fil nedan.

Resultat KM 2021

Klubbmästare 2021
Klass  Namn
D Jennie Fridolin
H Viktor Jemseby
D 60 Ewa Andersson
D 50 Åsa Elfving
D 30 Jennie Fridolin
H 70  Stig Nyberg
H 60  Gunnar Straume
H 50 Stefan Omberg
H 40 Erik Södergren
H 30 Kim Engström
H 21 Viktor Jemseby
H 18 Kim Elfving

Klubbmästare i puttning är Erik Södergren. 

Klubbmästare 1992-2021

Se bifogad fil.


Ladda ned