Uppdaterad 2023-03-27 / SP

Klubbens verksamhets- och ansvarsområden

Styrelsen vill genom verksamhets- och ansvarsområdena öka trivseln bland medlemmarna, utveckla medlemmarnas golfspel och idrottsverksamheten och därigenom bli ett attraktivt alternativ för golfspelare.

Nedan presenteras kort verksamhet i respektive verksamhets- och ansvarsområde och dess ansvarige med kontaktuppgifter. Mer om verksamhet i respektive verksamhets- och ansvarsområde framgår av den årliga fastställda verksamhetsplanen.

Matts Spångberg

Ansvarsområde bana

0730-78 30 72
Mer info om mig

Ansvarsområde bana (AoB)

Inventerar förbättringsåtgärder och tar emot förslag och synpunkter från medlemmar och gäster. Styrelsen kan ta upp dessa förbättringsåtgärder till diskussion med GolfStar AB.

Bennie Nilsson

Verksamhetsområde tävling

070-762 52 74
Mer info om mig

Verksamhetsområde tävling (VoT)

Administrerar tävlingsverk-samheten, kategorilagen, tävlingsbestämmelser, regel- och handicapfrågor.

Elenor Magnebrant

Verksamhetsområde junior

070-849 11 24
Mer info om mig

Verksamhetsområde junior (VoJ)

Hanterar träning och tävling för juniorer.