Uppdaterad 2023-03-27 / SP

Klubbens organisation

Årsmötet i mars/april väljer klubbens ordförande och fyra-sex (för närvarande fyra) ledamöter till klubbens styrelse.

Under styrelsen finns, för närvarande, 3 verksamhetsområden (Vo) för att driva golfklubbens verksamhet.

Verksamhetsområdena är:

  • Verksamhetsområde junior (VoJ),
  • Verksamhetsområde medlem (VoM),
  • Verksamhetsområde tävling (VoT).

Ansvarig för Vo (VA) utses av styrelsen. VA utser själv ledamöter/ medhjälpare i Vo men ledamöterna/medhjälparna skall anmälas till styrelsen.

VA må indela sitt Vo i ansvarsområden (Ao) och utse ansvarig för Ao (AA). VA ansvarar inför styrelsen för respektive Vo verksamhet.

Utöver Vo finns också en handicapkommitté (HK).

Styrelsen har fastställt ett dokument som beskriver klubbens organisation, styrelsens, styrelseledamöternas samt Vo ansvar och uppgifter. Du finner dokumentet i bifogad fil nedan.