Uppdaterad 2022-01-26 / SP

Hundar på anläggningen

Hundar kan medtas på banan om de alltid hålls kopplade och spelaren ansvarar för att ”plocka upp” efter hunden med egna plastpåsar. Hundägaren måste dock alltid inhämta ett OK av övriga spelare i bollen på att hunden får gå med. 

Hundägare med hundar som inte är kopplade, stör eller skrämmer andra spelare kan varnas och kan komma att utestängas för framtida spel.

Hundar är inte tillåtna i klubbhuset p.g.a. allergirisk och hygienkrav vid serveringen.