Uppdaterad 2022-03-28 / SP

Så här blir du en ny golfare

Information om Grönt Kort 

Syfte

Grönt Kort är golfens sätt att garantera säker och rolig golf för alla. 

Krav

För att få Grönt Kort behöver du:

  • Klara av kunskapstesterna i Grönt Kort-utbildningen i Min Golf.
  • Klara av att spela nio hål på handicap 54.
  • Få ditt kort aktiverat av en golfklubb.


Hur går det till?

Grönt Kort-materialet finns på Svenska golfförbundets hemsida. Börja med att registrera dig i GIT (Golfens IT-system). Det gör du här. Du får direkt ett s k golf-id som du behöver för din fortsatta utbildning och som senare är nödvändigt för att du ska kunna boka tider och registrera dina resultat.

När du registrerat dig och fått ditt golf-id får du tillgång till det digitala Grönt Kort-materialet. I det materialet får du genomföra uppgifter om golfteori på en lättsam nivå. Golfteorin handlar om spelet golf, säkerhet och golfvett samt några viktiga regler. Utbildningen består av flera uppgifter om golfteori med tillhörande kunskapstest som du genomför i egen takt.

När du har uppnått tillräcklig spelfärdighet genom träning och utbildning, på golfklubben eller på egen hand, ska du spela minst nio hål på handicap 54. Ronden spelas på en slopad bana med markör och registreras i GIT/Min Golf. 

När alla delmoment är avklarade och du har registrerat en godkänd rond kan golfklubben, eller annan golfklubb, aktivera det gröna kortet i GIT. Spelprovet till handicap 54,0 måste intygas av en markör som har ett aktivt golf-id (= är aktiv medlem i klubb) och har handicap 54,0 eller lägre.

Bifogade filer nedan: 

  • Regelverket för Grönt Kort 2021
  • Hur det går till
  • Teori för grönt kort

Ladda ned