Uppdaterad 2023-03-31/ SP

Så här blir du en ny golfare

Information om Grönt Kort 

Det här är Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis på att golfspelaren har uppnått tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.

För att få Grönt Kort behöver du:

  • Ha tillräckliga teoretiska kunskaper; du ska klara av ett kunskapstest i golfspelet och golfvett i Min Golf.
  • Ha tillräckliga praktiska kunskaper; du ska klara spelprovet. Det består i att spela 9 hål på banvärderad bana och få minst 18 poäng på handicap 54.
  • Få ditt kort aktiverat av en golfklubb.


Hur går det till?

Grönt Kort-materialet finns på Svenska golfförbundets hemsida. Börja med att registrera dig i GIT (Golfens IT-system). Det gör du här. Du får direkt ett s k golf-id som du behöver för din fortsatta utbildning och som senare är nödvändigt för att du ska kunna boka tider och registrera dina resultat.

När du registrerat dig och fått ditt golf-id får du tillgång till det digitala Grönt Kort-materialet. I det materialet får du genomföra uppgifter om golfteori på en lättsam nivå. Golfteorin handlar om spelet golf, säkerhet och golfvett samt några viktiga regler. Utbildningen består av flera uppgifter om golfteori med tillhörande kunskapstest som du genomför i egen takt.

När du har uppnått tillräcklig spelfärdighet genom träning och utbildning, på golfklubben eller på egen hand, ska du spela minst nio hål på handicap 54. Ronden spelas på en slopad bana med markör och registreras i GIT/Min Golf. 

När alla delmoment är avklarade och du har registrerat en godkänd rond kan golfklubben, eller annan golfklubb, aktivera det gröna kortet i GIT. Spelprovet till handicap 54,0 måste intygas av en markör som har ett aktivt golf-id (= är aktiv medlem i klubb) och har handicap 54,0 eller lägre.


    Ladda ned