Markeringar har tagits bort

Som framgår av en definition (i Roles of Golf) i våra lokala regler p 2 är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar.
Markeringarna av röda och gula pliktområden har tagits bort under augusti-september.

Skrivet 2022-07-04
Gå tillbaka