Röda och gula markeringar har tagits bort

Som framgår av en definition (i Roles of Golf) i våra lokala regler p 2 är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar.

Skrivet 2023-04-03
Gå tillbaka