Årsmöten

Här redovisas protokoll, verksamhets- och förvaltningsberättelser

Beskrivning
Ladda ned
Årsmöte 2022-04-20
Årsmöte 2021-09-04
Årsmöte 2020-04-25
Årsmöte 2020-04-25 – Bilaga 1 – Deltagarlista
Årsmöte 2020-04-25 – Bilaga 2 – Verksamhetsplan
Årsmöte 2020-04-25 – Bilaga 3 – Budget
Verksamhetsberättelse för 2019
Förvaltningsberättelse för 2019 – Fullständig
Årsmöte 2019-04-06
Årsmöte 2019-04-06 – Bilaga 1 – Närvarolista
Årsmöte 2019-04-06 – Bilaga 2 – Verksamhetsplan
Årsmöte 2019-04-06 – Bilaga 3 – Budget
Verksamhetsberättelse för 2018
Förvaltningsberättelse för 2018
Årsmöte 2018-04-21
Årsmöte 2018-04-21 – Bilaga 1 – Närvarolista
Årsmöte 2018-04-21 – Bilaga 2 – Verksamhetsplan
Årsmöte 2018-04-21 – Bilaga 3 – Budget
Verksamhetsberättelse för 2017
Förvaltningsberättelse för 2017 – Fullständig
Förvaltningsberättelse för 2017 – Kortversion
Årsmöte 2017-04-22
Årsmöte 2017-04-22 – Bilaga 1 – Närvarolista
Årsmöte 2017-04-22 – Bilaga 2 – Verksamhetsplan
Årsmöte 2017-04-22 – Bilaga 3 – Budget
Verksamhetsberättelse för 2016
Förvaltningsberättelse för 2016 – Fullständig
Förvaltningsberättelse för 2016 – Kortversion
Årsmöte 2016-04-09
Årsmöte 2016-04-09 – Bilaga 1 – Närvarolista
Årsmöte 2016-04-09 – Bilaga 2 – Verksamhetsplan
Årsmöte 2016-04-09 – Bilaga 3 – Budget
Verksamhetsberättelse för 2015
Förvaltningsberättelse för 2015 – Fullständig
Förvaltningsberättelse för 2015 – Kortversion
Årsmöte 2015-03-21
Årsmöte 2015-03-21 – Bil 1 Närvarolista
Årsmöte 2015-03-21 – Bil 2 Styrelsens prop
Verksamhetsberättelse 2014
Förvaltningsberättelse för 2014 – Fullständig
Förvaltningsberättelse för 2014 – Kortversion
Årsmöte 2014-04-05 – Bilaga 1 – Närvarolista
Verksamhetsberättelse för 2013
Förvaltningsberättelse för 2013 – Fullständig
Förvaltningsberättelse för 2013 – Kortversion
Revisionsberättelse 2013
Förvaltningsberättelse för 2012 – Kortversion
Förvaltningsberättelse för 2012 – Fullständig
Verksamhetsberättelse för 2012
Årsmöte – 2012-03-31
Förvaltningsberättelse för 2011 – Kortversion
Förvaltningsberättelse för 2011 – Fullständig
Verksamhetsberättelse för 2011
Årsmöte 2011-03-20
Förvaltningsberättelse för 2010 – Summerad
Förvaltningsberättelse för 2011 – Fullständig
Verksamhetsberättelse för 2010
Årsmötet 2010