Serielag

Jan Erik Peterson

Ansvarig seriespel

070-355 87 22

Lisen Nyman

Ansvarig damlaget

076-026 75 30
Mer info om mig

Jag bor i Södertälje

Maj-Lis Engqvist

Ansvarig D 60-laget

070-551 11 60

Johan Bornebusch

Ansvarig H 50-laget

070-373 10 13

Jan Erik Peterson

Ansvarig H 60-laget

070-355 87 22

Lars-Ove Eriksson

Ansvarig H 70-laget

070-817 11 20