Vi planerar att kunna genomföra städning vid två tillfällen innan banan öppnar. Huvudinriktningen är en torsdag och efterföljande lördag, båda dagarna mellan kl 10.00 och 13.00.

Vi koncentrera oss på tre uppgifter;

  • rensa diket till höger sista 50 m på hål 6,
  • rensa diket till vänster om Drottning Kristinas väg de första 100 m på hål 14 och
  • rensa diket till höger om Drottning Kristinas väg på hål 16 samt slänten till höger om diket.

Ta gärna med en ogräsräfsa eller liknade som går ner i de smala dikena.

Vi utgår från att Stefan och Martin är på plats så att vi kan avslutande städdagarna med en gemensam fika med tilltugg i restaurangen.

Hål utkik HÄR för information om aktuella dagar.

Skrivet 2023-03-15
Gå tillbaka