När golfklubben bildades för 30 år sedan var umgänget mellan människor, inte bara i klubben utan i samhället som helhet, ett hänsynstagande och en omtanke om andra; det var vi, det var för oss och det var vårt. Hänsynstagandet och omtanken har mattats, nu är det mer jag, för mig och mitt som gäller. Så har det också varit i det bokningssystem – GIT bokning – som hittills varit. Kanske är det så att ett fåtal har förstört för flertalet.

Tidigare har det också varit begränsningar i det antal tider du har kunnat haft samtidigt men det har, de facto, varit per bana. Medlemmar i Golfstarfamiljen har utnyttjat det och bokat upp fler tider än som varit avsikten i det medlemskap de köpt. Det har inneburit att, framförallt, attraktiva tider har varit låsta för bokning och släppts först i ett sent läge.

GolfStar har i flera år letat efter ett alternativt bokningssystem då de i GIT inte kunnat sätta de bokningsregler de önskat och som medlemskapet föresatt. Huvudsyftet med bytet är att förbättra tillgängligheten och optimera golfspelsmöjligheterna för alla medlemmar med målet att få ett rättvist system så att alla spelare känner att de får ut värdet av det medlemskap de köpt.

Oavsett vilket medlemskap du valt – Small, Medium eller Large – har du i år möjlighet att spela alla dagar, alla tider på samtliga GolfStars 19 banor samt förboka starttider upp till 30 dagar innan spel. Det som skiljer medlemskapen åt är hur många starttider du kan ha bokade samtidigt; 1, 2 eller 3 stycken och vad du är beredd att betala för ditt golfspel.

Hur bokas och spelas det i landets klubbar? Några genomsnittssiffror från förra säsongen;

  • 12 % av medlemmarna står för 30 % av spelet
  • 12 % av medlemmarna står för 48 % av spelet på attraktiva helgtider (0800-1400)

Har du synpunkter på bokningssystemet, såväl negativa som positiva, skicka ett mejl till Golfstars kundtjänst – kundtjanst@golfstar.se – så slussas de till rätt person.

Skrivet 2022-04-25
Gå tillbaka