Höstmöten 2010-2014

Här redovisas protokoll med bilagorna medlemsavgift, verksamhetsplan och budget.
Genom stadgeändring utgår fortsättningsvis höstmötet.

Beskrivning
Ladda ned
Höstmöte 2014-11-15 – Bilaga 4 Budget 2015
Höstmöte 2014-11-15 – Bilaga 3 Vhtplan 2015
Höstmöte 2014-11-15 – Bilaga 2 Årsavgifter 2015
Höstmöte 2014-11-15 – Bilaga 1 Närvarolista
Höstmöte 2014-11-15
Höstmöte 2013-11-23 – Bil 4 Budget 2014
Höstmöte 2013-11-23 – Bil 3 Verksamhetsplan 2014
Höstmöte 2013-11-23 – Bil 2 Medlemsavgifter
Höstmöte 2013-11-23 – Bil 1 Närvarolista
Höstmöte 2013-11-23
Höstmöte 2012-11-24 – Bil 4 Budget
Höstmöte 2012-11-24 – Bil 3 Verksamhetsplan
Höstmöte 2012-11-24 – Bil 2 Medlemsavgifter
Höstmöte 2012-11-24
Höstmöte 2011-11-26 – Bil 4 Budget 2012
Höstmöte 2011-11-26 – Bil 3 Verksamhetsplan
Höstmöte 2011-11-26 – Bil 2 årsavgifter 2012
Höstmöte 2011-11-26
Höstmötet 2010 – Bil 4 Budget
Höstmöte 2010 – Bil 3 Verksamhetsplan
Höstmöte 2010 – Bil 2 Medlemsavgifter
Höstmöte 2010