Uppdaterad 2023-03-31 / SP

Bokningsregler

Tidsbokning

Samtliga starttider kl 05-21 måste förbokas. Bollränna tillämpas inte längre. Enklast bokar du din starttid online – se ovan. Vid bokning ska golf-ID för samtliga spelare i bollen uppges. Du kan ha ett max antal bokade tider på GolfStars banor parallellt enligt tabellen nedan.

OBS! Spelare som ertappas utan att ha betalat greenfee tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir avstängda från spel på GolfStars banor under 14 dagar. Vi rapporterar även händelsen till spelarens hemmaklubb och öppnar ett disciplinärt ärende.

GolfStar Play All … -medlemmar får boka 30 dagar i förväg och ha max antal samtidigt bokade starttid enligt följande;

Tidsbokning
Play All LARGE3
Play All MEDIUM2
Play All SMALL1
Play GREENFEE1

Introduktionskort

För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU, GAF, PGA, SGA) krävs att anmälan görs till kundtjänst på tel: 0770-22 00 80 minst en vardag före spel.

Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort skall halv greenfee erläggas.

Spel med introduktionskort är endast tillåtet på vardagar och på helger efter kl. 14.00. Introduktionskort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf och golfpaket.


Incheckning

Incheckning när receptionen är öppen ska ske personligen i receptionen senast 15 minuter före starttiden av samtliga spelare i bollen, ID-kontroller förekommer. Sker inte detta förlorar spelaren sin exklusiva rätt till starttiden. Receptionen och våra golfvärdar har möjlighet att fylla på i bollarna med väntande spelare. Vid särskilt hög belastning kan receptionen även flytta bokade spelare upp till 20 minuter i syfte att fylla på och öppna upp bollar.

Vid spel när receptionen är stängd ska samtliga spelare, alltså även medlemmar fylla i sina uppgifter i en incheckningsblankett vilken stoppas in i brevinkastet i anslutning till receptionen.

Greenfee-gäster skall alltid betala greenfee före start. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionerna för Swishbetalning. Anläggning är kontantfri, du kan endast betala med kort eller Swish. Greenfee gäller alltid för en rond, för eventuell ytterligare rond erläggs halv greenfee.

OBS! Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir rapporterad till sin hemmaklubb. Vi öppnar dessutom ett disciplinärt ärende.


Avbokning

Vänligen avboka din starttid i bokningssystemet eller i aktuell reception så snart du vet att du inte kan spela. Tider som ej avbokats senast sex timmar före start debiteras en ”No show-avgift” på 500 kr per person och starttid – oavsett om man är medlem eller gäst! Bokaren av starttider är den som ansvarar för de bokade starttiderna.
Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför debitering av denna avgift. Kontakta oss därför ALLTID (ring Kundtjänst eller säg till i receptionen) om du inte kan utnyttja din starttid, även om det är mindre än sex timmar i förväg.OBSERVERA att vi numer strikt tillämpar debitering av ”No show”-avgiften för de medlemmar och gäster som ej hört av sig till oss i förväg.


Åtgärder vid frost

Vid frost är spel på greenerna ALLTID förbjudet. Det är anläggningens personal som avgör om frost råder eller ej!

OBS! Om du bokat en tidig starttid och frost råder går din tid förlorad, d v s starttiderna skjuts inte fram. Receptionen hjälper dig då att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt. Boka därför inte starttider före kl 10 vid frostrisk om du vill vara sker på att komma ut.


Hcp-gräns vid spel

Max hcp i en boll är 144.

Spelare med hcp 37 eller högre, som inte har Viksberg som hemmabana, måste spela i sällskap av minst en spelare med hcp 36 eller lägre.

Spelare med hcp 37 eller högre, som har Viksberg som hemmabana, får spela med upp till två andra klubbmedlemmar som har hcp 37 eller högre under förutsättning att bollens totala hcp inte överstiger 144.