Uppdaterad 2023-03-30 / SP

GolfStars övriga banor

Förutom driften av Viksberg äger och/eller driver GolfStar flera andra golfanläggningar i Stockholmsområdet.

Här hittar du mer information om GolfStars alla anläggningar och dess golfbanor.